Disclaimer

De op deze website getoonde informatie, waaronder tekst, foto’s en videobeelden, wordt door Schoonheidsinstituut Diane met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De rechten op de inhoud van de website schoonheidsinstituutdiane.nl berusten bij Schoonheidsinstituut Diane en / of worden met toestemming gebruikt.

Schoonheidsinstituut Diane geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar eventuele websites die niet door Schoonheidsinstituut Diane worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Schoonheidsinstituut Diane kan niet instaan voor de inhoud en werking van deze sites.

Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van schoonheidsinstituutdiane.nl te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of te verkopen in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Schoonheidsinstituut Diane.

Schoonheidsinstituut Diane kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.